Diamantkvalitet

Vi håper du er her fordi du vurderer å kjøpe en diamantring til deg selv eller noen du er glad i. Hvis så er tilfelle ønsker vi å gi deg en kort veiledning i diamantenes forskjellige kvaliteter for å hjelpe deg i å gjøre et riktig valg. På våre sider har vi valgt å føre diamanter som er gradert og sertifisert av Gemological Institute of America, eller GIA som det omtales i handel med diamanter. GIA er med stor margin det mest anerkjente laboratorier for gradering av diamanter. Det er derfor en trygghet både for oss og for deg som kunde at det alle våre diamanter leveres med sertifikater som både er gjenkjent og anerkjent i bransjen, og ikke minst blant forsikringsselskaper i Norge og internasjonalt. Vi har også valgt å markedsføre diamanter med minimums kvaliteter som er Top Wesselton farge, VS/SI klarhet og Excellent cut grade (slip).

Så bruk et par minutter på å lese vår veiledning nedenfor før du ser på de forskjellige kolleksjonene. Da kjenner du de grunnleggende kriteriene for diamanter.

Du har sikker hørt om diamanters forskjellige kvaliteter som farge, klarhet, slip og karat. Eller de 4 C-er, Clarity – Color – Cut – Carat. Men kanskje ikke helt sikker på hva alle disse begrepene innebærer. Nedenfor skal vi forsøke å forklare de forskjellige kvalitetene

Farge

Først et lite tilbakeblikk for å forklare graderingen, eller beskrivelsen av farge. I internasjonal handel med diamanter beskrives diamantens farge med bokstavene D til Z. Hvorfor fra D til Z? Jo fordi tidligere graderingssystem beskrev farge med bokstavene A, B og C. (A, AA BBII) osv. For å ungå missforståelser så begynte man på D. I Skandinavia derimot har vi i stor gra fortsatt med å bruke et annen gammel geografisk beskrivelse av farge. S.C.A.N. Hvor den beste fargen beskrives som «River (D – E). Og «Top Wesselton» (F – G). Deretter «Weselton» (H) osv. Farge opptar mange når man skal kjøpe en diamant. Og med rette. For hvilken farge man velger betyr mye for hva du må betale for din diamant. Helt ukritisk så velger man selvfølgelig den beste fargen som er D. Eller River som vi omtaler det i Norge. Men har du behov for en diamant med D farge? Det kan være så mye som 30% prisforskjell på en D og en E farge diamant. (Begge graderes som River i Norge). Det som nok er den mest populære fargen her hjemme er nok Top Wesselton, som omfatter de internasjonale gradene F og G. Det neste steget på skalaen er fargegraderingen (Wesselton). Vidre fortsetter S.C.A.N graderingen med Top Cape og Cape. På våre sider finner du som nevnt kun diamanter i farge Top Wesselton (F – G)

Klarhet

Den andre kvaliteten Norske forbrukere er opptatt av er klarhet. Klarhet viser til inneslutninger i diamanten. Den vanligste inneslutningene i diamanter er rester av karbon. Den beste graderingen her er FL (Flawless). Det kom også en ny gradering på 70 tallet som man kalte IF (Internal flawless) Og i den andre enden av skalaen finner vi I (1, 2 og 3). I står for Included. I Norge omtales sistnevnte ofte som P (1, 2 og 3) Pique. Du vil også møte uttrykket «eye clean». Det betyr at man ikke kan se inneslutninger i diamanten uten hjelpemidler. Diamanters klarhet graderes ut i fra hva som er synlig under 10X forstørrelse. På våre sider finner du diamanter i klarhetsgradene VS og SI.

Slip

Diamantens slip har lenge vært en undervurdert kvalitet ved en diamant. Siden 2005 innførte GIA også gradering for polish og symmetry som en del av slip eller cut graderingen. Slip gradeingen er viktig fordi diamantens proposisjoner direkte innvirker på diamantens fargespill og briljans. Har diamanten en god slip og de riktige proposisjoner brytes og reflekteres lyset på en måte som gir diamanten optimal briljans. Har ikke diamanten en god slip vil ikke lyset reflekteres riktig, men isteden gi «lekkasje» og diamanten kan fremstå som matt og grå uten det fargespill og briljans du forventer og ønsker for din diamant. Diamantens slip graderes fra – Excellent , Very good, good, fair og poor. Tidligere, før laser og datastyrte slipemaskiner gjorde sitt inntog i industrien var Excellent slip gradering kun tildelt en svært liten del av graderte diamanter. Men i dag, 2021 er faktisk 55% av alle  runde diamanter gradert av GIA tildelt graderingen excellent.

Karat

Karat er det som er enklest å forklare. Det er diamantens vekt. 1ct. Er 200 milligram. Altså skal du ha en 5,00ct. Diamant for å få 1g. masse. Så det er en relativ liten masse men store verdier det er snakk om når vi kommer til diamanter.

Sertifikater

Som nevnt innledningsvis har vi valgt det sikre og beste når det kommer til sertifikater. Alle våre diamanter leveres med GIA sertifikat. www.gia.edu . Andre eksempler på internasjonale sertifikater du gjerne ser kan være EGL, IGI og HRD. Du vil se at det er prisforskjeller ut i fra hvor diamanten er sertifisert. GIA har en særstilling og er markedsledende innenfor sertifisering av diamanter, og deres sertifikater har en større aksept i det internasjonale markedet. Derfor koster GIA sertifiserte diamanter mer på verdens diamantbørser, noe som da reflekteres i detaljprisene ut til forbruker.

Har du ytterligere spørsmål og trenger mer veiledning i valg av din diamant kan du kontakte oss ved å bruke meldingsfeltet på høyre side, eller ringe oss på telefon 90048840.

Hvis du nå er klar til å se på våre diamantringer klikker du diamantring for å komme til våre forskjellige kolleksjoner. Vi har delt våre kolleksjoner opp i karatvekt. Lykke til i din søken etter en diamant som du skal glede deg over i mange år.

Meny